Se tavallinen tarina?

Se tavallinen tarina? on kokoelma erilaisia ihmiskohtaloita. Tarinoita rohkeudesta, uskosta ja toivosta. Valintoja, haaveita ja unelmia. Toisilla meistä on vara valita, kun toisilla taas ei. Onko sinulla?

The usual story? Is a series of different human destinies. Stories of courage, faith and hope. Choices, hopes and dreams. Some of us are able to choose but some of us don’t have that luxury. What about you?

stevo

Kuusi vuotta sitten Stev Bonhage, tätä nykyä 28, lähti lähes rahattomana, ilman ammatillista koulutusta ja ilman töitä Saksaan, koska elämä Ruotsissa ei enää miellyttänyt. Mukana oli kamera ja mielessä suuria haaveita, joiden toteutuminen vielä 15 minuuttia ennen paluujunan lähtöä näytti mahdottomalta. Kuten monta kertaa myöhemminkin, usko itseensä ja kärsivällisyys kannattivat ja viime hetkellä tullut puhelu poiki ensimmäisen työkeikan kuuluisan muotikuvaajan avustajana.

Työpaikka johti toiseen ja kolmanteen. Pian Stev kulki Red Bullin kuvaajana ympäri maailmaa. Iso pyörä oli alkanut pyöriä. Kaksi vuotta sitten Stev luopui asunnostaan Berliinissä, sillä ei enää juurikaan käynyt kotona. Laosiin Stev tuli visarunille Thaimaasta, jossa oli tarkoitus keskittyä valokuvajournalismiin ja pitää taukoa muista jutuista. Silmänräpäyksessä asiat olivat kuitenkin jälleen toisin, kun hänelle tarjottiin mahdollisuutta johtaa vasta-avattua Sihome Packpackers Garden-hostellia Vientianessa ja luoda siitä toiveidensa kaltainen. Hostelli, minne ihmiset tulisivat paitsi yöpymään, myös viihtymään. Tyhjiä seiniä taiteellaan koristamaan hän kutsuu ystäviään ympäri maailman ja projekti olisi tarkoitus myöhemmin koota kirjaksi. Mikäli olet lähistöllä, niin ei voi kuin suositella pistäytymään Steven juttusilla.

Six years ago, Stev Bonhage, today 28, left from Sweden to Germany almost penniless and without education or job, because life in Sweden didn’t please him anymore. He had only a camera and big dreams which seemed impossible up to 15 minutes before the departure of his return train. However, as many times also later on, faith in himself and patience paid off and a last minute phone call resulted in a first job as an assistant to a famous fashion photographer.

That job led to a second and a third job. Soon Stev travelled around the world taking photos for Red Bull. The big wheel had started rolling. Two years ago, Stev gave up his flat in Berlin because he didn’t stay much home anymore. Stev went to Laos for a visarun from Thailand, where he was supposed to focus on photo journalism and have a break from other stuff. Suddenly, things changed once more, when he was offered a possibility to run the newly opened Sihome Backpackers Garden hostel in Vientiane and create it a hostel of his own wishes. A hostel in which people would not only sleep but enjoy themselves. He invited his friends from all around the world to decorate the walls of the hostel with their art and the project would later be collected in a book. If you happen to be nearby, we can warmly recommend to go see Stev.

Sihome garden

Mikä tämän kaiken on mahdollistanut? Kysymys kuuluu, miten uskaltautua ulos länsimaisesta järjestelmästä, joka nielaisee meidät jo 6-vuotiaana sisuksiinsa? Elämässä tuntuu olevan 99 syytä olla tekemättä asioita mistä unelmoi, mutta vaikka olisi vain yksi syy elää unelmaansa, ja jos siihen keskittyy ja tekee täysillä sen, mikä tuntuu oikealta, niin se maksaa itsensä takaisin ennen pitkää ja alkaa tuottaa tulosta. Mihin sinä keskityt? Alku on aina hankalaa ja varsinkin freelancerin työ epävarmaa ja yhteydenottojen sarja yhteistyökumppaneihin on loputon. “There are 99 times no, but that one yes keeps you alive.” Tärkeintä on luottaa itseensä ja siihen, että asiat järjestyvät, mutta unelmiensa eteen täytyy tehdä myös lujasti töitä. Yhtenä hienoimmista periaatteista Stev pitää ajatusta hyvän kierrättämisestä. “If some good thing happens in your life, pass it on!”

Dokumentoidessaan tapahtumia Stev on ollut mukana Red Bull-tiimin Show runissa Sebastian Vettelin F1 mestaruuden jälkeen, elänyt viikkoja ilman rahaa vailla tietoa paremmasta, tehnyt helikopterilla backflipin ja asunut torakoiden seassa Bangkokissa. Vapaassa elämäntyylissä on ylä- ja alamäkensä ja jokainen kokemus opettaa nauttimaan hetkestä. We call it life.

So what enables all this? The question is, how to venture out of the western system which swallows us at the age of 6? There seems to be 99 reasons in life not to do the things you dream of, but even if there was only one reason to live your dream, and if you focus on it and do it with all your heart, and it feels right, it will sooner or later pay off and create results. What do you focus on? The beginning is always hard and especially a freelancer’s job is uncertain and the series of phone calls to partners seems endless. “There are 99 times no, but that one yes keeps you alive.” The most important thing is to have faith in yourself and trust that the things will work out, but you do need to work hard for your dreams. One of the greatest principles for Stev is the following: “If some good thing happens in your life, pass it on!”

When documenting events, Stev has been participating in Red Bull’s Show run after Sebastian Vettel’s Formula 1 championship, lived weeks with no money or knowledge of the better, done a backflip with a helicopter and lived in Bangkok with cockroaches. The free lifestyle has its ups and downs and each experience teaches you to enjoy the moment. We call it life.

www.facebook.com/BackpackersHostelGarden
www.facebook.com/StevBonhagePhotography

roBiRoboter aka roBirythm

red bull

Kassel

Kuvien oikeudet omistaa Stev Bonhage.
Copyright by Stev Bonhage.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *