Arkistot kuukauden mukaan: heinäkuu 2014

Älä tyri näitä – viisumit

Passi ja viisumi

Matkatessasi omin päin – missä sitten lienetkään – et todennäköisesti voi olla törmäämättä rajamuodollisuuksiin ja viisuminhakureissujen mukanaan tuomaan byrokratiaan. Kehotamme vakavasti pohtimaan kannattaako viisumia ihan oikeasti itse lähteä jonottamaan lähetystöön vai laitatko jonkun asialle. Sama koskee myös “visaruneja”, jotka ovat Thaimaassa tuotapikaa historiaa. Mikäli kaikesta huolimatta lähdet itse säätöreissulle, huomioi edes muutama asia!

Selvitä etukäteen, tarvitsetko viisumin kohdemaahan ja mistä se on mahdollista hankkia. Käytännöt vaihtelevat kohdemaan sekä oman kansalaisuutesi mukaan. Joissakin maissa voi oleskella rajoitetun ajan ilman viisumia, mutta pidempää visiittiä varten se on tarpeen. Huomaathan, että jos oleskelet maassa ilman viisumia ja haluat sen jälkeen viisumin maahan, joudut kenties poistumaan maasta sitä varten.

Varaa passikuvia mukaan viisumin hakuun.

Jos haet viisumin ennen maahan saapumista, varaa aikaa. Hakuajat ja käytännöt vaihtelevat suuresti maittain.

Viisumeihin on maasta riippuen mahdollista hakea pidennystä oleskellessasi maassa. Myös tähän on syytä varata aikaa. Toisinaan pääset helpommalla, jos lähetät jonkun hoitamaan asioita puolestasi. Aika vs raha.

Jos hankit viisumin rajalta, visa on arrival, varaa käteistä rahaa mukaasi. Varsinkin maitse rajaa ylitettäessä harvemmin on automaatteja lähistöllä. Varaudu myös muutaman dollarin ylimääräisiin maksuihin maasta poistuessasi. Kaikki tiedämme, että ylimääräiset taalat tulevat päätymään Kapteeni Tortillan omaan taskuun, mutta on viisautta säästää kanssamatkustajasi ylimääräisiltä tunteenpurkauksilta. Et ole ainoa, jota bussissa lusiminen hajottaa.

Muistathan leimata itsesi ulos maasta lähtiessäsi, vaikka siitä ei erikseen mainittaisikaan.

Vaikka olisit hakenut viisumin ennakkoon, varmista rajalla, että passiisi leimataan myös oikea päivämäärä.

When travelling on your own – no matter where you are – you’ll very unlikely manage to avoid running into border formalities and visa bureaucracy. We suggest you to seriously think whether you’ll go to the embassy and queue for the visa yourself or whether someone else could do it for you. The same applies for visa runs, which will soon be history in Thailand. In case you do decide to go for the struggle yourself, note at least the following:

Find out in advance whether you need a visa for your destination and where you can get one. This varies depending on the country of your destination and on your own citizenship. In some countries, it’s possible to stay a short period of time without a visa, but if you want to stay longer you’ll need one. Note that if you’re staying in a country without a visa and decide to get yourself one later, you may need to leave the country first in order to get it.

Take some passport photos with you when applying for a visa.

If you apply for a visa before entering the country, make sure there’s enough time. Application periods and practices vary greatly in each country.

In some countries, it is possible to apply for a prolongation for your visa when staying in the country. Make sure there’s enough time for this as well. Sometimes it’s easier to send someone to do it for you. Time vs money.

If you get a visa from the border, make sure you have cash with you. Specially when crossing the border on the ground there are rarely ATMs nearby. Also, be ready to spend a few extra dollars when leaving a country. We all know that the extra money will end up in the pockets of Captain Tortilla, but it’s wisest to save the fellow passengers from excess emotions. You’re not the only one who’s not a fan of spending extra hours in the bus.

Remember to stamp yourself out of the country when leaving, even if it wasn’t specifically mentioned anywhere.

Even if you had applied a visa in advance, make sure that a correct date is stamped on your passport at the border.

Dengue-kuumeessa

Satamassa

Ai sulla on kuumetta? Se on varmaan dengue. Nyt lähdetään kyllä klinikalle. Koh Taon syrjäisen sijainnin takia verinäytteet pitää lähettää Koh Samuin saarelle tutkittaviksi, joten tulokset tulivat vasta seuraavana päivänä. Aikaa jäi siis oman olotilan kuulosteluun, oireiden odottamiseen sekä tietenkin äidille ja vakuutusyhtiöön soittamiseen

Ensimmäinen mielikuva dengue-kuumeesta on ilkeä tropiikin tauti, josta ei hengissä selviä. Hetken kun asiaan tarkemmin tutustuu ja keskustelee aiheesta paikallisen lääkärin kanssa, voi ottaa jo paljon rauhallisemmin. Dengue on siis hyttysten levittämä kuumetauti, joka voi romahduttaa yleiskunnon ja olla hengenvaarallinen. Rokotusta ei ole, eikä hoitoonkaan mitään erityistä lääkettä. Taudista on kuitenkin hyvät mahdollisuudet selvitä jopa ihan kotioloissa, mutta toki sairaalassa on jatkuvassa valvonnassa ja hoitohenkilökunta pystyy reagoimaan mahdolliseen kunnon heikkenemiseen. Paljon nesteitä, kuumeen ja veriarvojen seuranta sekä kunnon lepo ovat avainasemassa.

Ensin oli siis omakin mielikuva hieman pelokas mutta faktojen kuuleminen rauhoitti mieltä, eikä lääkärin sanat “You have dengue” lopulta hätkäyttäneet juuri ollenkaan. Tippaletku käteen, hoitajan saattamana seuraavalla lautalla Koh Samuille ja sairaalan sänkyyn pötköttämään. Kuume kävi välillä korkealla, mutta olin onnekas eikä kuumepäiviä lopulta ollut kuin neljä. Veriarvotkin pysyivät laskemisesta huolimatta normaalin rajoissa, joten pääsin kuin pääsinkin jo juhannukseksi takaisin omaan sänkyyn lepäilemään. Toisilla tauti voi vaatia jopa yli viikon mittaista sairaalahoitoa. Sairaalasta pääseminen ei toki tarkoittanut kunnon täydellistä palaamista, vaan viikon verran piti vielä kuulostella omaa kehoa ja miten se jaksaa selvitä normaaleista päivän askareista. Kehoa kannattaa kuunnella, kyllä se tietää.

Mitä tästä opittiin ja mitä teidänkin kannattaa ottaa huomioon? Hyttysmyrkky! Se on ainoa keino koittaa välttyä denguelta. Dengue-hyttyset liikkuvat päivällä, joten hyttysmyrkkyä kannattaa levittää usein ja runsaasti. Toinen asia on vakuutus! Älkää ihmiset matkustako ilman matkavakuutusta! Vaikka täälläkin hintataso on Suomea edullisempi, yksityissairaanhoito on silti arvokasta eikä tämäkään sairaalareissu olisi ollut mahdollinen ilman kattavaa vakuutusta. Selvittäkää ennen reissun alkua, mitä vakuutus kattaa ja hoitokulut tulee ehdottomasti olla ilman ylärajaa.

Dengue alueen riskit ja varoitukset kannattaa ottaa vakavasti, mutta se ei ole syy jättää lähtemättä. Normaali varovaisuus riittää. Hyvänä asiana tosin voidaan todeta, että kerran sen sairastettuasi saat elinikäisen immuniteetin, kyseiselle denguetyypille sekä kolmen kuukauden suojan lopuille kolmelle tyypille. Älkääpä siis peljätkö, vakuutukset kuntoon ja matkalippuja syksyksi varaamaan!

Got fever? It must be dengue. Let’s go to the clinic right now. Because of the remote location of Koh Tao, the blood samples had to be sent all the way to Koh Samui island for examination and the results got back the day after. Therefore, I had time to listen to my body, wait for the symptoms to appear and of course call my mother and insurance company.

The first image that came to my mind of dengue-fever is that it is a nasty tropical disease from which you won’t survive. Once I studied the subject a bit more and discussed with a local doctor, I was able to calm down quite a bit. Dengue is a mosquito-born fever which can severely damage your general condition and be life-threatening. There’s no vaccination nor specified medication for the disease. However, there are good chances that you’ll recover from it perfectly fine at home. At the hospital, though, you are under continuous surveillance and the nursing staff can react to potential weakening of your condition. Lots of fluids, monitoring the fever and blood counts as well as good rest play a key role during recovery.

So, at first I was a little afraid, but hearing the facts calmed me down and finally the doctor’s words: “You have dengue” didn’t really scare me. A drip was attached to my arm, after which a nurse escorted me on the next ferry to Koh Samui and I ended up to a hospital bed. My temperature rose high momentarily, but I was lucky and finally had fever only for four days. Also my blood counts stayed within normal limits despite of some decrease and by Midsummer I was already back in my own bed at home. Sometimes dengue requires more than one week of hospitalisation. Despite of being discharged I wasn’t fully recovered yet. I still had to rest and listen to my own body for a week and slowly start my daily routines. It’s good to listen to your body, it knows best.

What did we learn from this and what should you take into consideration? Mosquito repellent! It is the only way to avoid dengue. Dengue mosquitoes are on the move during daytime and therefore you should add repellent often and a lot. Another thing is insurance! Do not travel without insurance, people! Even though the prices are lower here than in Finland, private clinics cost a lot and my hospitalisation wouldn’t have been possible without proper insurance. Do find out before your trip what the insurance covers and make sure there is no price limit for the care costs.

You should take seriously the risks and warnings of dengue areas but they aren’t a reason for cancelling your trip. Normal cautiousness will do. A good thing about dengue is that once you’ve had it, you’ll have a lifelong immunity for the type of dengue you had and a three-month immunity for the other three types. Therefore, don’t be afraid, get yourself a good insurance and book your tickets for next autumn!

Laivassa

Ruokaa

Taiteilua

Huone