Tana Toraja 2/3 – erikoiset hautajaiset

Seremonia-alueelle kannettiin uhrattavia sikoja.

Seremonia-alueelle kannettiin uhrattavia sikoja.

Markkinoilla myytävät puhvelit ja siat ovat hyvin tärkeässä roolissa torajalaisten hautajaisissa, joiden ympärillä koko elo tuntuu pyörivän. Torajalaisille on tärkeää järjestää mahdollisimman suuret hautajaiset ja niihin valmistaudutaan pitkään. Kun läheinen kuolee, hänet balsamoidaan ja asetetaan arkkuun, jota pidetään omassa pihapiirissä sijaitsevassa perinteisessä talossa, tongkonan. Läheisten puheissa hän ei ole vielä kuollut vaan sairas. Yhdessä suvun kanssa päätetään, kuinka suuret hautajaset halutaan järjestää. Jos tarvitaan aikaa rahan keräämiseen, vainajaa voidaan säilyttää tongkonanissa jopa kymmeniä vuosia. Tänä aikana hänen luonaan vieraillaan ja tarjotaan ruokaa. Jos suvusta kuolee muita jäseniä tuona aikana, heille voidaan pitää yhteiset hautajaiset.

Suurin ja tärkein menoerä hautajaisissa on uhrattavat eläimet. Eläinten uskotaan auttavan vainajaa pääsemään paratiisiin ja on suuri häpeä, jos uhrauksia ei tehdä. Puhveleiden määrä voi suurimmilla suvuilla lähennellä jopa sataa, siihen lisättynä vielä muut eläimet. Lisäksi hautajaisvieraille rakennetaan väliaikaisia taloja omaan pihapiiriin, jotta kaikki mahtuvat syömään ja yöpymään.

Hautajaiset alkavat rituaalilla, jossa vainaja julistetaan kuolleeksi. Torajalaiset hautajaiset kestävät muutamasta päivästä viikkoon riippuen vieraiden lukumäärästä. Jokaiseen päivään kuuluu erilaisia rituaaleja ja traditioita. Osa niistä on muuttunut kristinuskon saapumisen myötä ja osa jäänyt kokonaan pois, muun muassa tapa uhrata myös ihmisiä. Illan hämärissä käytiin naapurikylässä uhraamassa ihminen, jonka pää tuotiin juhlapaikalle. Torajalaiset ovat kristittyjä, joten omien rituaaliensa jälkeen myös pappi käy paikalla ja vieraat rukoilevat yhdessä.

Kutsua ei tarvitse ja niinpä mekin pääsimme tutustumaan näihin perinteisiin. Kaikki vieraat tuovat tullessaan lahjan, esimerkiksi kukkia, tupakkkaa tai puhvelin. Kaikki lahjat ja niiden antajat kuulutetaan ja kirjataan, jotta tiedetään kuka on tuonut mitäkin, sillä lahjojen – erityisesti uhrattavien eläinten – määrä huomioidaan perinnön jaossa. Suku päättää, mitkä lahjaksi saaduista eläimistä uhrataan ja mitkä säästetään. Uhraukset tapahtuvat pihapiirissä seremonioille varatulla alueella. Omaiset ottavat vieraat vastaan ja tarjoavat kiitokseksi miehille savukkeita, naisille beteliä ja lapsille karkkia. Vieraita voi olla parhaimmillaan tuhansia.

Vieraiden vastaanoton jälkeen nautitaan yhdessä lounas, jonka tarjoilee vainajan naapuruston naiset. Juhlaväen poistuessa jokaiselle annetaan mukaan muutama pala uhrattua lihaa. Yhteisö pitää huolta omistaan. Koska vainajan kuolemasta on yleensä kulunut pitkään, tunnelma on surullisen ja hartaan sijaan festivaalinomainen. Torajaan tulevat matkailijat tulevat paikalle päästäkseen näkemään osan tästä erityisestä seremoniasta. On silti hyvä muistaa, että kyseessä ei ole mikään näytelmä vaan osa ihmisten oikeaa arkipäivää. Matkalaisen tulee kunnioittaa heidän tapojaan ja kulttuuriaan.

Oppaaksi hautajaisiin voimme lämpimästi suositella Ismaa, jonka tavoittaa numerosta 081 343 808 561.

The buffaloes and pigs sold on the market play a very important role in Torajan funerals, which seems to be the central point of the Torajans whole existence. It’s important to organise as big funerals as possible and preparations take long. When a loved one dies, the body is embalmed and placed in a coffin which is kept in tongkonan, a traditional house within the garden. The close ones talk of the deceased as a sick person, not yet dead. The size of the funeral is decided together with relatives. If time is needed in order to collect money for the funeral, the deceased may be kept in tongkonan for as long as dozens of years. During this time, regular visits are paid to the deceased and food is brought to them. If other relatives die during that time, they may have a common funeral.

The biggest and most important expense in the funeral is animals to be sacrificed. It is believed that the animals help the deceased to access paradise and therefore it is a great shame if sacrifices are not done. When it comes to a funeral of a rich family, the amount of buffaloes may reach close to hundred and on top of this there is other animals. Additionally, temporary houses are built for guest within the garden to make sure there’s enough room for everybody for eating and sleeping.

The funeral starts with a ritual in which the deceased is announced dead. Torajan funerals take from a couple of days to a week, depending on the number of guests. Each day includes different rituals and traditions. After the arrival of Christianity, a part of those has changed or stopped completely, such as the tradition of sacrificing people too. At nightfall, people used to go to the next village to sacrifice a person, whose head was brought to the ceremonial area. Torajans are Christians and therefore after their own rituals also a priest comes to the funeral and the guests pray together.

You don’t need an invitation to participate and therefore we got the chance to explore these traditions. All the guests bring a present, such as flowers, cigarettes or a buffalo. All the presents and their donators are announced and written down so that you know what everyone has given, because the amount of presents – especially animals to be sacrificed – is taken into account when distributing the estate. The relatives decide which animals will be sacrificed and which saved. The sacrifices are done in the ceremonial area in the garden. The close ones welcome the guests and thank them by offering cigarettes to men, betel to women and sweets to children. There may be as much as thousands of guests.

After welcoming the guests, the whole party has lunch, served by the women of the deceased person’s neighbourhood. As the guests leave, each takes a few pieces of sacrificed meat with them. The community takes care of its own. Usually a long time has passed since the death of the deceased and therefore the atmosphere is rather festive than sad. Travellers come to Toraja to see a part of this special ceremony. It’s good to remember, though, that it is not a play but a part of everyday life of locals. Travellers should respect their habits and culture.

We warmly recommend Isma as a guide for the funerals. Isma can be reached at 081343808561.

Piha oli täynnä väliaikaisia rakennuksia vieraiden käyttöön ja tunnelma oli kuin festivaaleilla.

Piha oli täynnä väliaikaisia rakennuksia vieraiden käyttöön ja tunnelma oli kuin festivaaleilla.

Vieraat otettiin seremoniallisesti vastaan ja johdatettiin kahville.

Vieraat otettiin seremoniallisesti vastaan ja johdatettiin kahville.

Naisille tarjottiin beteliä.

Naisille tarjottiin beteliä.

Puhveli

Vieraat kuljettivat saamansa lihan kotiin kuka milläkin tavalla.

Vieraat kuljettivat saamansa lihan kotiin kuka milläkin tavalla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *