Aihearkisto: Se tavallinen tarina?

Se tavallinen tarina? – Janne Pitkälä

Tandemhyppy Uudessa-Seelannissa

Tandemhyppy Uudessa-Seelannissa

Panamassa on kanava. Siinä oli suunnilleen Janne Pitkälän, 35, tietämys ennen reissuun lähtöä tammikuussa 2013. Matkaa oli kuitenkin suunniteltu noin vuoden verran ja lopullisen päätöksen Janne teki kuukausi ennen lähtöä. Aikaisempaa reissukokemusta oli Euroopan lyhyiltä visiiteiltä sekä muutama 2-3 viikon matka Thaimaahan mutta nyt oli jo lähdössä tarkoitus olla pidempään tien päällä. Tosin jo ensimmäisten kuukausien aikana Janne huomasi, että suunniteltu 11 kuukautta olisi aivan liian lyhyt aika. Reissu onkin venynyt eikä loppua ole vielä näkyvissä.

10 ensimmäistä viikkoa Janne reissasi ystävän kanssa, joka teki siitä Iltasanomiin jutun, joka julkaistiin elokuussa 2013. Sen jälkeen Janne on reissannut pääsääntöisesti yksin. Tavoitteena on käydä kaikilla mantereilla, joista jäljellä on vielä Etelänapa, Afrikka ja Etelä-Amerikka. Kaikkiaan Jannella on takanaan 42 maata, joista tällä reissulla noin 20. Sukellus Asiaan tapasi Jannen Koh Taolla, josta on tullut reissun tukikohta. Jannen piti alunperin viettää saarella kuusi päivää, mutta tuo aika venähti lopulta Dive Master-opintojen suorittamiseen sekä oman bungalowin ostamiseen. Matkan jatkuessa Janne saa tuloja bungalowin vuokraamisesta. Sukeltaminen on ollut yksi reissun teemoja. Mieleenpainuvimpia kokemuksia ovat olleet Islannin mannerlaattojen välisessä järvessä sekä Meksikon Cozumel Cathedralissa sukeltaminen, joissa molemmissa on ollut kymmenien metrien näkyvyys. Islannissa veden lämpötila oli 2-4°C eikä 18 metriä syvemmälle saanut mennä. Myös Belizen Blue Hole oli upea sukelluskohde. Muita huippuhetkiä on ollut laskovarjohyppy Uudessa-Seelannissa.

Tärkein ja samalla pelottavin asia reissussa on ollut lähteminen. Janne oli työskennellyt perheen insinööritoimistossa 18-vuotiaasta saakka ja omistaa siitä edelleen osan. Päätös lähtemisestä oli monien seikkojen summa. Janne koki kyllästyneensä kilpailuhenkisyyteen ja jatkuvan kasvun tavoitteluun eikä kokenut sitä omien arvojensa mukaiseksi. Myös maailman keskittyminen materialismiin kyllästytti. Hän ei halunnut yhteiskunnan määrittelevän omaa ajattelutapaansa. Lähtö pelotti. Se oli kuin hyppy tuntemattomaan. Jannen mielestä kannattaa kuitenkin lähteä, jos vähänkään tuntuu, että se olisi mahdollista. Jos ei käytä mahdollisuutta, se voi kaduttaa koko lopun elämän. Pitää osata elää ennen eläkeikää. Reissun päällä tapaa paljon erilaisia ihmisiä. Joskus heidän kertomuksiaan kuunnellessa joutuu miettimään, miksi osa heistä on ylipäänsä matkalla. Matkustaessa pitää pystyä sopeutumaan eri kulttuureihin ja erilaisiin tapoihin toimia ja käyttäytyä ja jos tätä ei pysty hyväksymään, on kenties parempi pysyä kotona.

Pitkällä matkalla tulee ratkaistavaksi monia käytännön asioita. Jannella on 45-litrainen rinkka, johon mahtuu kaikki tarvittava. Tärkeimmät ovat passi ja hammasharja, kaiken muun voi ostaa matkalta. Hyviin kenkiin ja rinkkaan kannattaa panostaa. Janne matkustaa lämpimissä maissa tai silloin, kun maassa on kesä meneillään. Islannissa Janne kulki kaikki mukana olleet vaatteet päällä. Jos aikaisempaa reissukokemista ei ole, Janne suosittelee lukemaan Madventuresin Kansainvälisen seikkailijan oppaan, jottei kaikkea tarvitse opetella itse kantapään kautta.

Suomesta Janne kaipaa salmiakkia ja sisaruksia, jotka ovat tulleet tapaamaan häntä matkan varrella. Lähes kaksi vuotta sitten alkaneen matkan aikana Janne on käynyt kerran Suomeesa. Matka sinne kesti 30 tuntia ja perillä näytti harmaalta +3°C. Vierailu tuntui pakettimatkalta, sillä koko ajan oli tiedossa, että kyseessä on vain lyhyt vierailu ja matka jatkuu taas. Koh Taolla tapaamisen jälkeen Jannen reittisuunnitelma on Indonesia, Filippiinit, Taiwan, Etelä-Korea, Japani, Hawaiji ja Phoenix. Vuodenvaihteessa olisi tarkoitus olla Mexico Cityssä, josta reitti jatkuu Etelä-Amerikan kautta Afrikkaan. Suomea ei reittisuunnitelmissa vielä kuulu. Saa nähdä, palaako Janne pysyvästi enää koskaan.

There’s a canal in Panama. That’s about all Janne Pitkälä, 35, knew before leaving for his adventure in January 2013. He had been planning the trip for a year and the final decision was made one month before departure. Previously, he had made short trips inside Europe and a few 2-3 week trips to Thailand, but this time he intended to stay longer on the road. However, already during the first months of this trip Janne noticed that the planned 11 months was way too little time. His trip still continues and the end is not yet in sight.

First, Janne travelled 10 weeks with a friend who wrote an article (in Finnish) on the subject to Iltasanomat. The article was published in August 2013. Since then, Janne has travelled mainly alone. His goal is to visit all continents and the remaining ones are South Pole, Africa and South America. All in all, Janne has visited 42 countries, approximately 20 of which during this trip. Sukellus Asiaan met Janne on Koh Tao, which has become the base of his trip. Initially, Janne was supposed to spend six days on the island, but that time has now prolonged into Dive Master studies and buying an own bungalow. As the trip continues, Janne earns a little money by renting the bungalow. Diving has been one of the themes during his trip. Two of the most memorable experiences have been diving in a lake between tectonic plates in Iceland and in Cozumel Cathedral in Mexico. Visibility in both places was tens of metres. In Iceland, the water temperature was 2-4ºC and you were not allowed to dive deeper than 18 metres. Also Blue Hole in Belize is an amazing diving destination. Another top moment has been a skydive in New Zealand.

The most important thing, and at the same time the scariest one, has been leaving. Janne has worked in the family engineering office since he was 18 years old and he still owns a part of it. The decision to leave resulted from several reasons. Janne felt tired of competitiveness and continuous aim for growth as he didn’t himself value those things. He had also had enough of the world focusing on materialism. He didn’t want the society to define his own way of thinking. Leaving was scary. It was like a jump towards the unknown. However, Janne thinks that you should go, if you feel like there’s even a small possibility. If you don’t take the chance, you may regret it for the rest of your life. You should really live before retirement. When you travel, you meet a lot of different people. Sometimes when you listen to their stories you wonder why some of them actually even travel. As you travel, you must be able to adapt to different cultures and ways of living and behave, and if you can’t accept this, it’s perhaps better to stay at home.

During a long trip, there are a lot of practical things to solve. Janne has a 45 litre backpack, into which he can fit all he needs. The most important things are a passport and a toothbrush. Everything else can be bought on the way. It’s good to invest in decent shoes and backpack. Janne travels in warm countries or when there’s summer in the destination. In Iceland, Janne wore all the clothes he had with him. If you’re not an experienced traveller, Janne recommends reading Kansainvälisen seikkailijan opas (Guide for international adventures) by Madventures, so you won’t have to learn everything by heart.

What Janne misses most from Finland is salmiakki and siblings, who have come to see him in different destinations during his trip. During the almost two-year trip Janne has visited Finland once. The journey took 30 hours and Finland looked grey with 3ºC. The visit felt like a package holiday, because Janne knew all the time that it would only be a short one and then the journey would continue. When we met Janne in Koh Tao, he planned to go next to Indonesia, the Philippines, Taiwan, South Korea, Japan, Hawaii and Phoenix. By the end of the year, he plans to be in Mexico City, from which he’ll continue through South America to Africa. Finland is not a part of Janne’s plans yet. It remains to be seen whether Janne ever returns permanently to Finland.

Sunset Boulevard

Petronas-tornien juurella Kuala Lumpurissa

Petronas-tornien juurella Kuala Lumpurissa

Luang Prabang, Laos

Luang Prabang, Laos

Shishalla Jerusalemissa

Shishalla Jerusalemissa

Jäätikkökävelyllä Islannissa

Jäätikkökävelyllä Islannissa

Tikalin rauniot Guatemalassa

Tikalin rauniot Guatemalassa

Se tavallinen tarina? – Daley Parsons

Kilimanjaro

Daley Parsons, 26, ihmetteli sitä samaa, mitä niin monet meistä. Mihin aika katoaa? Päivässä pitäisi olla kahdeksan tuntia aikaa niin nukkumiselle, työnteolle kuin vapaa-ajallekin, mutta harvalla se käytännössä menee näin. Kun pitkän työpäivän jälkeen käyt kaupassa, pääset kotiin, teet ruokaa, tiskaat, siivoat, huollat auton, puutarhan ja muun perheen, on jo kuin huomaamatta ilta, etkä jaksa enää tehdä muuta kuin avata telkkarin ja painua nukkumaan. Viikonlopustakin yleensä vain yksi päivä on todella aikaa niille omille kiinnostuksen kohteille. Tällä kaavalla, jos eläisimme 100-vuotiaiksi, niistä vain 16 vuotta on täysin omaa aikaamme. Daley ei tyytynyt tähän.

Nuorempana Daley joutui usein hankaluuksiin, koska epämääräiset kaverit veivät mukanaan. Hän päätti hankkiutua parempaan seuraan ja etsi uusia ystäviä muun muassa liittymällä osa-aika-armeijaan. Samoihin aikoihin hän lähti myös ensimmäiselle seikkailumatkalleen Marokkoon. Tuo reissu ja siellä tavatut ystävät avasivat Daleyn silmät sekä oven suurempiin seikkailuihin. Hän halusi matkustaa, toteuttaa muiden mielestä kenties hulluilta kuulostavat unelmansa ja tehdä asioita, joita muistella sitten keinutuolissa.

Pian matkan jälkeen Daley lopetti jo seitsemän vuotta tekemänsä työt voimalinjakorjaajana, muutti uudelle paikkakunnalle ja aloitti opiskelut unelma-ammattiaan varten. Seuraavana vuonna sama porukka houkutteli hänet kiipeilymatkalle Kilimanjarolle, Tansaniaan. Matkaan käytetyt rahat piti alunperin käyttää oman asunnon hankkimiseen, mutta näin jälkeenpäin ajatellen ratkaisu oli hänen mielestään paras mahdollinen.

Daley Parsons, 26, wondered the same as so many of us: Where does the time fly? There is supposed to be eight hours in a day for sleeping, working and freetime, but it rarely is actually so. After a long day at work, you go to the shop, then home, cook some dinner, do the dishes, clean, maintain your car, garden and your family and then you notice that it is already late and you’re too tired to do anything else but to open the TV and go to bed. Also on weekends you have actually only one day for your own interests. In this way, if we lived to 100 years of age, we would only have 16 years of our own time. This wasn’t enough for Daley.

When Daley was younger, he used to get into trouble a lot because of bad company. He decided to get some new and better friends by joining a part time army. At the same time, he went to his first adventure trip to Morocco. That trip and the friends he met there opened his eyes and a door to bigger adventures. He wanted to travel and to realise his dreams, which may have seem crazy for other people, and to do things which he could look back to at old age.

Soon after the trip, Daley quit his job of seven years as a power line repairman, moved to a new city and started to study for his dream job. The following year, the same friends invited him to a climbing trip to Kilimanjaro, Tanzania. The money which he spent for the trip was supposed to be spent for buying a flat, but afterwards Daley thinks that this solution was the best possible one.

Sansibar

Pian valmistuttuaan Daley oli valmis seuraavaan suureen seikkailuun. Hän päätti kiertää maailman matkustaen osan matkasta laivalla, osan hevosella, osan maastoautolla, mutta suurimman osan polkupyörällä. Tavatessamme hän oli pyöräillyt Hanoista Nha Trangiin, joten matka oli vasta aluillaan. Tämän kevään aikana tavoitteena on polkea Vietnamin, Kambodzan ja Indonesian halki Australiaan. Matkallaan hän aikoo herätä päivään aikaisin, sillä hienot kokemukset eivät synny nukkumalla. Pyöräillessä kaikki on lähellä ja matkanopeus on rauhallisempi, kuin esimerkiksi moottoripyörällä, jolloin sielu ehtii paremmin matkaan mukaan. Samalla näkee tavallisimpien matkakohteiden lisäksi sen, mitä on niiden välillä. Matkaan lähdettiin neljän ystävyksen porukalla, mutta halutessaan kukin saa kulkea myös omia reittejään Daley kertoo.

Mikä sai miehen lähtemään pitkälle matkalle? “Because I can! How can you get extraordinary life, if you follow the same track as all the others?”, vastaa hän. Daley ei anna omien ennakkoluulojensa tai pelkojensa estää häntä kokeilemasta jotain täysin uutta.

Daley kaveruksineen valmisteli matkaa vuoden verran, josta puoli vuotta meni pyörän osein tilaamiseen, kasaamiseen ja testaamiseen. Tässä muutamia hänen antamiaan vinkkejä:

Valitse kestävärunkoinen pyörä. Kestävyys menee keveyden edelle.

Yhdistele reilusti eri pyörien osia saadaksesi sinulle parhaimmat ominaisuudet yhteen pakettiin.

Satula on tärkeä, sillä se vaikuttaa muun muassa selkään ja ajomukavuuteen. Nahka muotoutuu vähitellen juuri sinulle sopivaksi

Valitse yksinkertainen ja yleinen malli, johon löytyy varaosia jokaisesta varaosaliikkeestä ympäri maailman. Erikoisuudet tuottavat vain päänvaivaa.

Jos aiot matkustaa pienellä budjetilla, on tärkeää olla mahdollisimman omavarainen.

Energiaa kuluu paljon. Hanki riittävästi syötävää, jota voit nauttia matkan varrella.

After finishing his studies, Daley was ready for a new adventure. He decided to travel around the world partly by ship, partly by horse, partly by jeep, but mostly by bike. When we met, he had driven a bike from Hanoi to Nha Trang, so his journey was only in the beginning. This spring, he intends to drive the bike to Australia through Vietnam, Cambodia and Indonesia. During his trip, he wants to wake up early, because great experiences do not happen when you sleep. When driving a bike everything is close and you travel more slowly than when driving for example a motorbike. Your soul has more time to enjoy the ride. At the same time, you see also what is between destinations. Daley says that the trip started with four friends, but everyone is free to take their own routes if they want to.

So what made him go for this long trip? “Because I can! How can you get extraordinary life, if you follow the same track as all the others?” he says. Daley doesn’t let his own prejudice or fears prevent him from trying something entirely new.

Daley and his friends prepared themselves for the trip for one year, six months of which were spent for ordering parts for the bikes, assembling the parts and testing them. Here are a few of Daley’s tips:

Choose a bike with a sustainable frame. Sustainability comes before lightness.

Don’t hesitate to choose parts from different bikes to join the qualities that are best for you into one package.

The saddle is important, because it affects among other things your back and ride comfort. The leather will slowly shape itself to fit for you.

Choose a simple and common bike to which you find spare parts from around the world. Too special bikes will only give you trouble.

If you intend to travel with a small budget, it is important to be as self-sufficient as possible.

You will need a lot of energy. Get yourself enough food to enjoy during the trip.

Kili

Pyörä

Tauko

Auringonlasku

Se tavallinen tarina? – Michael Murphey

dynamiittia

Insinööriopintoihin liittyvä harjoittelujakso Australiassa, opintojen loppuun saattaminen Irlannissa, pari vuotta töitä Australiassa, pari vuotta töitä ja reissaamista Etelä- ja Keski-Amerikassa, vuosi kotona Irlannissa, josta takaisin Australiaan töihin, sieltä Kanadan, Egyptin ja jälleen Australian kautta Kaakkois-Aasiaan, jossa viime kesäkuusta lähtien avaamassa uutta guesthousea Kampotissa, Kambodzassa. Siinä lyhyesti Michael Murphyn, 29, reitti viimeisen kahdeksan vuoden aikana.

Totutun kaavan mukaan elämässä hankitaan perhe, asunto ja koira. Michaelin näkemys on kuitenkin toisenlainen. Hänen juttunsa ei ole perinteinen arki vaan matkustaminen. Hän haluaa tehdä hulluja juttuja ja tavata uusia ihmisiä. Matkustaminen on opettanut paljon ja avannut silmät monen asian suhteen ja siksi hän haluaakin rohkaista ihmisiä lähtemään kantabaarin sijaan maailmalle.

Ihmiset tekevät matkustamisesta mielenkiintoista. Voit tavata samankaltaisia ihmisiä toiselta puolelta maailmaa ja huomata, kuinka ympärilläsi olevat ihmiset vaikuttavat omiin päätöksiisi ja motivaatioosi tehdä asioita. “Travelplans are the people you’ve met.” Matkoilla tavatut ihmiset saattavat tulla tapaamaan sinua maailman ääriin. Kaverit kotona taas huokailevat, että haluaisivat itsekin lähteä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että on parempi olla tyytyväinen omaan elämäänsä, koska sinä itse valitset.

A traineeship in Australia related to your engineering studies, finishing the studies in Ireland, working a couple of years in Australia, working and travelling a couple of years in South and Central America, staying at home in Ireland for one year, returning to work to Australia, then Canada, Egypt, Australia again and finally to Southeast Asia, where since last June opening a new guesthouse in Kampot, Cambodia. This is Michael Murphy’s, aged 29, route during the past eight years.

The usual way is to get yourself a family, a house and a dog. However, Michael sees it differently. Instead of the traditional everyday life, he chooses travelling. He wants to do crazy things and meet new people. Travelling has taught him a lot and opened his eyes in many ways and therefore, he wants to encourage people to see the world instead of just going to the pub next door.

It’s the people that make travelling interesting. You can encounter your kind of people from the other side of the world and notice how the people around you influence your decisions and your motivation to do things. “Travelplans are the people you’ve met”. The people you have encountered during your trips may come to see you to the other side of the world. Friends back home only sigh and think they would like to go as well. A good thing to remember is that it’s best to be happy with your own life because it is you who chooses.

Tuk tuk

Perustaessaan liikekumppaniensa kanssa Arcadia backbackers guesthousea he halusivat tarjota vieraille mahdollisuuden tehdä asioita, joita he eivät voi tehdä kotona. Asioita, joista he itse aikanaan unelmoivat. Michael on matkoillaan muun muassa pudonnut rotkoon kiipeillessään jäätiköllä ja pelastunut täpärästi ystävänsä ansiosta, räjäytellyt dynamiittejä autiomaassa Boliviassa sekä ajanut tuk tukilla Jakartasta Koh Lantalle. Neljän päivän laivamatka Kolumbiasta Panamaan venyi 15 päiväksi, kun purjelaiva eksyi kapteenin sairastuttua ja Michaelin jouduttua itse ohjaksiin. Hän on myös päätynyt irlantilaisen sanomalehden etusivulle jouduttuaan keskelle jääkiekko-ottelun jälkeen alkanutta mellakkaa ollessaan Vancouverissa.

Täyttäessään 30 Michael aikoo olla Intiassa tai Nepalissa. “Plans are made to be changed. Live by the moments”, hän toteaa.

As Michael was setting up the Arcadia backpackers guesthouse with his business associates, he wanted to offer the guests a possibility to do things they couldn’t do at home. Things he himself used to dream of. During his trips, Michael has among other things fallen into a ravine while climbing on a glacier and was only barely saved by a friend, blown up dynamite in a desert in Bolivia and driven a tuk tuk from Jakarta to Koh Lanta. A four day boat trip from Colombia to Panama turned to 15 days as the captain fell ill and Michael had to take his place. Michael has also appeared on the front page of an Irish newspaper when he ended up in the middle of a riot after an ice hockey game in Vancouver.

By the time Michael turns 30, he intends to be in India or Nepal. “Plans are made to be changed. Live by the moments.” he says.

Jääkiipeilyä

Vuoria

Mellakka

Arcadia Backbackers Kampot, Cambodia. Big Respect!

Arcadia Backbackers Kampot, Cambodia. Big Respect!

Se tavallinen tarina?

Se tavallinen tarina? on kokoelma erilaisia ihmiskohtaloita. Tarinoita rohkeudesta, uskosta ja toivosta. Valintoja, haaveita ja unelmia. Toisilla meistä on vara valita, kun toisilla taas ei. Onko sinulla?

The usual story? Is a series of different human destinies. Stories of courage, faith and hope. Choices, hopes and dreams. Some of us are able to choose but some of us don’t have that luxury. What about you?

stevo

Kuusi vuotta sitten Stev Bonhage, tätä nykyä 28, lähti lähes rahattomana, ilman ammatillista koulutusta ja ilman töitä Saksaan, koska elämä Ruotsissa ei enää miellyttänyt. Mukana oli kamera ja mielessä suuria haaveita, joiden toteutuminen vielä 15 minuuttia ennen paluujunan lähtöä näytti mahdottomalta. Kuten monta kertaa myöhemminkin, usko itseensä ja kärsivällisyys kannattivat ja viime hetkellä tullut puhelu poiki ensimmäisen työkeikan kuuluisan muotikuvaajan avustajana.

Työpaikka johti toiseen ja kolmanteen. Pian Stev kulki Red Bullin kuvaajana ympäri maailmaa. Iso pyörä oli alkanut pyöriä. Kaksi vuotta sitten Stev luopui asunnostaan Berliinissä, sillä ei enää juurikaan käynyt kotona. Laosiin Stev tuli visarunille Thaimaasta, jossa oli tarkoitus keskittyä valokuvajournalismiin ja pitää taukoa muista jutuista. Silmänräpäyksessä asiat olivat kuitenkin jälleen toisin, kun hänelle tarjottiin mahdollisuutta johtaa vasta-avattua Sihome Packpackers Garden-hostellia Vientianessa ja luoda siitä toiveidensa kaltainen. Hostelli, minne ihmiset tulisivat paitsi yöpymään, myös viihtymään. Tyhjiä seiniä taiteellaan koristamaan hän kutsuu ystäviään ympäri maailman ja projekti olisi tarkoitus myöhemmin koota kirjaksi. Mikäli olet lähistöllä, niin ei voi kuin suositella pistäytymään Steven juttusilla.

Six years ago, Stev Bonhage, today 28, left from Sweden to Germany almost penniless and without education or job, because life in Sweden didn’t please him anymore. He had only a camera and big dreams which seemed impossible up to 15 minutes before the departure of his return train. However, as many times also later on, faith in himself and patience paid off and a last minute phone call resulted in a first job as an assistant to a famous fashion photographer.

That job led to a second and a third job. Soon Stev travelled around the world taking photos for Red Bull. The big wheel had started rolling. Two years ago, Stev gave up his flat in Berlin because he didn’t stay much home anymore. Stev went to Laos for a visarun from Thailand, where he was supposed to focus on photo journalism and have a break from other stuff. Suddenly, things changed once more, when he was offered a possibility to run the newly opened Sihome Backpackers Garden hostel in Vientiane and create it a hostel of his own wishes. A hostel in which people would not only sleep but enjoy themselves. He invited his friends from all around the world to decorate the walls of the hostel with their art and the project would later be collected in a book. If you happen to be nearby, we can warmly recommend to go see Stev.

Sihome garden

Mikä tämän kaiken on mahdollistanut? Kysymys kuuluu, miten uskaltautua ulos länsimaisesta järjestelmästä, joka nielaisee meidät jo 6-vuotiaana sisuksiinsa? Elämässä tuntuu olevan 99 syytä olla tekemättä asioita mistä unelmoi, mutta vaikka olisi vain yksi syy elää unelmaansa, ja jos siihen keskittyy ja tekee täysillä sen, mikä tuntuu oikealta, niin se maksaa itsensä takaisin ennen pitkää ja alkaa tuottaa tulosta. Mihin sinä keskityt? Alku on aina hankalaa ja varsinkin freelancerin työ epävarmaa ja yhteydenottojen sarja yhteistyökumppaneihin on loputon. “There are 99 times no, but that one yes keeps you alive.” Tärkeintä on luottaa itseensä ja siihen, että asiat järjestyvät, mutta unelmiensa eteen täytyy tehdä myös lujasti töitä. Yhtenä hienoimmista periaatteista Stev pitää ajatusta hyvän kierrättämisestä. “If some good thing happens in your life, pass it on!”

Dokumentoidessaan tapahtumia Stev on ollut mukana Red Bull-tiimin Show runissa Sebastian Vettelin F1 mestaruuden jälkeen, elänyt viikkoja ilman rahaa vailla tietoa paremmasta, tehnyt helikopterilla backflipin ja asunut torakoiden seassa Bangkokissa. Vapaassa elämäntyylissä on ylä- ja alamäkensä ja jokainen kokemus opettaa nauttimaan hetkestä. We call it life.

So what enables all this? The question is, how to venture out of the western system which swallows us at the age of 6? There seems to be 99 reasons in life not to do the things you dream of, but even if there was only one reason to live your dream, and if you focus on it and do it with all your heart, and it feels right, it will sooner or later pay off and create results. What do you focus on? The beginning is always hard and especially a freelancer’s job is uncertain and the series of phone calls to partners seems endless. “There are 99 times no, but that one yes keeps you alive.” The most important thing is to have faith in yourself and trust that the things will work out, but you do need to work hard for your dreams. One of the greatest principles for Stev is the following: “If some good thing happens in your life, pass it on!”

When documenting events, Stev has been participating in Red Bull’s Show run after Sebastian Vettel’s Formula 1 championship, lived weeks with no money or knowledge of the better, done a backflip with a helicopter and lived in Bangkok with cockroaches. The free lifestyle has its ups and downs and each experience teaches you to enjoy the moment. We call it life.

www.facebook.com/BackpackersHostelGarden
www.facebook.com/StevBonhagePhotography

roBiRoboter aka roBirythm

red bull

Kassel

Kuvien oikeudet omistaa Stev Bonhage.
Copyright by Stev Bonhage.